oppdrettsanlegg


  • Oppdrettsanlegg og arealforvaltning
    ,

    Oppdrettsanlegg og arealforvaltning

      Forvaltning av sjøarealene er et tema som alltid er aktuelt for oppdrettsnæringen. I denne artikkelen vil jeg presentere hovedtankene i regleverket om arealbruk og peke på noen rettslige forhold knyttet til kommunale arealplaner som det er viktig at oppdrettere er klar over i arbeidet med å få klarert nye lokaliteter.     Hovedregel – […]

    Read more