laksekonsesjoner


  • Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

    Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

    Regjeringen har nå lyst ut de varslete 45 grønne laksekonsesjonene. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av denne muligheten bør bruke litt av sommerferien til å studere forskriften som nå er fastsatt, sammen med omfattende merknader fra Fiskeri- og kystdepartementet til denne nye, originale tildelingsrunden. Søknadsfristen er 1. oktober, men det kan allerede slås fast […]

    Read more