Oppdrett


 • Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?
  ,

  Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?

  Fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst i produktiviteten de siste tiårene. En stor del av denne veksten skyldes veksten i oppdrettsnæringen. En av flere mulige årsaker til denne veksten kan være Norges økte adgang til det europeiske markedet gjennom tilslutningen til EØS-avtalen i 1994. Det kan derfor synes noe paradoksalt at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) […]

  Read more
 • Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

  Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

  Fra 1. januar 2012 gjaldt ny forskrift om teknisk standard på flytende akvakulturanlegg, den såkalte NYTEK-forskriften I forskriften bestemmes at for anlegg med fortøyning som er lagt ut før 1. januar 2004, skal ny fortøyningsanalyse foreligge innen 1. januar 2013. Fortøyningsanalysen må gjennomføres i samsvar med NS-9415:2009 Som del av fortøyningsundersøkelsen må det også gjennomføres […]

  Read more
 • OPPDRETTSNÆRINGENS OMDØMME – OG BETYDNINGEN AV HVORDAN DEN OMTALES
  ,

  OPPDRETTSNÆRINGENS OMDØMME – OG BETYDNINGEN AV HVORDAN DEN OMTALES

  Oppdrettsnæringens omdømme er et viktig spørsmål som debatteres heftig for tiden – og som egentlig har vært et tilbakevendende tema over mange år. Men hva er det egentlig som truer omdømmet? Det er et tankekors at noe av det som skader omdømmet mest er uttalelser som egentlig ikke har til hensikt å skade næringen i […]

  Read more
 • Konkurranseloven forbyr samarbeid mellom oppdretterne
  ,

  Konkurranseloven forbyr samarbeid mellom oppdretterne

  I dagens marked med lave priser på laks vil mange oppdrettere ønske et samarbeid for å redusere produksjonen. Her det viktig ikke å trå feil. Konkurranselovgivningen forbyr et slikt samarbeid, og reglene har blitt fortolket så strengt at selv det å foreslå et samarbeid kan være ulovlig. Det er få områder der rettsreglene og synet […]

  Read more
 • Sanksjonsbruk i akvakulturnæingen

  Sanksjonsbruk i akvakulturnæingen

  Fiskeriministeren meldte 17. november 2011 at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere sanksjonsreglene i akvakulturloven.  Denne kommentaren er ment som et innspill til denne arbeidsgruppen og til den debatt deres arbeid forhåpentligvis vil utløse. Vi trenger nemlig en bred debatt om sanksjonsbruken – ikke minst om bruken av sanksjoner virker og om skadevirkningene […]

  Read more