Arbeidsrett


 • Kan fiskere permitteres?
  ,

  Kan fiskere permitteres?

  Innledning Adgangen til permittering er ikke lovregulert, men i hovedavtalene i privat sektor som regulerer landbasert virksomhet, offshore og skipsfart, er det permitteringsregler. Det er gjennom rettspraksis slått fast at også virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale kan permittere ansatte, og at hovedavtalenes regelverk i så fall skal følges analogisk. Det er inngått en […]

  Read more
 • Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!
  , ,

  Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!

  Dagens arbeidsmiljø har den senere tid vært utsatt for kritikk grunnet manglende fleksibilitet. Både arbeidstakere og arbeidsgivere har vært misfornøyd med unødig stivbeinhet. Det mest utfordrende vil ofte være reglene om arbeidstid og bruk av overtid. Istedenfor å klage bør flere arbeidsgivere benytte seg av den fleksibilitet loven gir adgang til. Mulighetene finnes.  Arbeidsmiljøloven kapitel […]

  Read more