Juridisk blogg om sjømatnæringene

 • Fiskeri eller gruvedrift?

  Fiskeri eller gruvedrift?

  ·

  Flere steder i Norge er det nå aktuelle saker der det er spørsmål om man skal akseptere sjødeponi av gruveavfall. Når dette spørsmålet settes på spissen blir det en konflikt mellom et ønske om å skape lønnsomme gruvebedrifter og et ønske om å unngå skade på marine ressurser. Jeg mener det bør reises spørsmål ved […]

  Les mer
 • Sanksjonsbruk i akvakulturnæingen

  Sanksjonsbruk i akvakulturnæingen

  ·

  Fiskeriministeren meldte 17. november 2011 at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere sanksjonsreglene i akvakulturloven.  Denne kommentaren er ment som et innspill til denne arbeidsgruppen og til den debatt deres arbeid forhåpentligvis vil utløse. Vi trenger nemlig en bred debatt om sanksjonsbruken – ikke minst om bruken av sanksjoner virker og om skadevirkningene […]

  Les mer
 • Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt

  Krav om anbudskonkurranse for leie av fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt

  ·

  En fersk avgjørelse i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slår fast at det ikke er nødvendig for Fiskeridirektoratet å gjennomføre anbudskonkurranse etter de strenge reglene i forskrift om offentlige anskaffelser før de leier fiskefartøy for overvåkning av fiskefelt. KOFAs vurdering er oppsiktsvekkende både fordi den har en tvilsom juridisk begrunnelse, og fordi KOFA i avgjørelsen […]

  Les mer

Søk

Om bloggen

Fiskejuss.no er en blogg med fokus på rettslige spørsmål samt regelverk og politikk knyttet til oppdrett, fiskeri og fiskeindustri. Bloggen drives av Fiskerigruppen i SANDS. Vi håper at både næringen, fiskeriforvaltningen, jurister, media og allmennheten vil se bloggen som en arena til å fremme synspunkter og som en kilde til ny og oppdatert kunnskap.


Andre bransjeorganisasjoner

Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening – FHL
Norges Fiskarlag

Myndighetsorganer

Fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Norges Sjømatråd

Publikasjoner innen fiske og havbruk

Fiskeribladet Fiskaren
Intrafish
Kyst.no – Norsk Fiskeoppdrett
Kystmagasinet

Samarbeidspartnere

Norsk fiskerinæring
Norske Sjømatbedrifters Landsforening – NSL

Kategorier

Arkiv