Hun har ikke overbevist meg

·

Her er svaret fra Mattilsynet https://www.intrafish.no/kommentarer/1836771/mattilsynet-behandler-ila-forskriftene-forsvarlig

Og her er Halfdans tilsvar som er publisert på Intrafish med tittelen: ‘Hun har ikke overbevist meg’:

Mattilsynet ved Solveig Bjørnerud Khan har i en artikkel i Fiskeribladet og på Intrafish 14. august svart på mitt innlegg av 1. august. Hun har ikke overbevist meg om at Mattilsynets nye praksis om å vedta bekjempelsesforskriftene for ILA uten høringer er forsvarlig og i samsvar med norsk forvaltningsrett.

Hovedpoenget mitt er at man fint kan kombinere behovet for å iverksette umiddelbare restriksjoner ved utbrudd av en så alvorlig sykdom som ILA med en grundig saksbehandling der det gis tid og rom for å innhente de berørtes synspunkter. Et viktig poeng er her at bekjempelsesforskriftene inneholder flere elementer. Restriksjoner på transport m.v. må iverksettes med en gang, mens man kan bruke mer tid på å behandle spørsmålet om den endelige grensetrekkingen for bekjempelsessonen, som kan få stor praktisk og økonomisk betydning for oppdretterne.

Det er dette som er bakgrunnen for mitt forslag til løsning. I mitt innlegg 1. august skrev jeg at man kan oppnå de nødvendige umiddelbare restriksjonene ved individuell båndlegging. Bjørnerud Khan påpeker at det ikke alltid er tilstrekkelig. Det bør ikke være avgjørende. Mattilsynet kan godt fastlegge en foreløpig forskrift som gjelder mens høringen gjennomføres. Mitt hovedpoeng er at Mattilsynet ikke kan konkludere, og vedta bekjempelsesforskriften med endelige sonegrenser, før de berørtes synspunkter er innhentet gjennom en høring.

Bjørnerud Khan forsikrer i artikkelen om at Mattilsynet tar hensyn til oppdretterne ved behandlingen av forskriftene. Norsk forvaltningsrett bygger imidlertid på et viktig hovedprinsipp om at de berørte i en sak skal få uttale seg om den konkrete saken før vedtak treffes. Begrunnelsen for dette er blant annet at slike uttalelser er nødvendige for at forvaltningen skal kunne ta hensyn til de berørte på en ordentlig måte. Bjørnerud Khan er i sin artikkel opptatt av reguleringen skal være på et riktig nivå – man skal iverksette tilstrekkelige bekjempelsestiltak og samtidig unngå overregulering. Høringer i den enkelte sak er et viktig virkemiddel for å oppnå dette målet.