Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

·

Bakgrunnen for artikkelen er en sak der SANDS har bistått en klient, som med en slik begrunnelse fikk avslag på etablering. Avslaget ble etter klage fra SANDS omgjort i klageomgangen. Tilgang til arealer er avgjørende for videre vekst i næringen og den praksis som kritiseres innebærer at store sjøarealer som ellers er egnet til oppdrett, kan bli gjort utilgjengelige for slik næringsvirksomhet. De faglige spørsmål som drøftes har derfor stor kommersiell interesse for oppdretterne.

Les artikkelen i iLaks her