,

Hvordan blir trafikklysene?

·

Du kan se hans presentasjon her.