• Fisk-eksport

Regjeringen har kommet oppdrettsnæringen i møte med tiltak for å avhjelpe situasjonen knyttet til bortfall av Russlandseksporten

·

For ørret, som er mest rammet av russiske restriksjoner, kan MTB’en økes med 20% frem til 31.03.2015.

For laks økes MTB-rammen med 6% frem til 31.03.2015.

For oppdrettere som har både ørret og laks fastsettes økt MTB forholdsmessig.

Regjeringen har i denne saken vist handlekraft, og har handlet raskt.

Klikk for nærmere informasjon – Nærings- og fiskeridepartementet informasjonsside