,

Go to Hell – med NSL

·

Det er som vanlig knyttet stor spenning til denne årlige konferansen som av mange oppfattes som sjømatnæringens viktigste møteplass. Fiskeriministeren har her en gylden anledning til å orientere næringen om Regjeringens sjømatpolitikk fremover, når hun på Hell får møte 350 deltakere på årets sjømatdager.

Sjømatnæringen er usubsidiert og lønnsom, og bidrar dessuten sterkt til sysselsetting og verdiskaping langs kysten. Den gir kommuner og stat store skatteinntekter. Først og fremst gir den sunn mat til store deler av verden. Hver dag sender norske oppdrettere 14 millioner laksemåltider ut i verden. Samtidig er sjømatnæringen en av de mest gjennomregulerte næringene som finnes, og søkelyset vil på sjømatdagene bli satt på flere av disse reguleringene. Fiskeriministeren vil formodentlig benytte anledningen til å utdype hva næringen kan forvente av endrete rammebetingelser. I sin politiske plattform har den nye regjeringen varslet vidtgående reformer innenfor havbruk, om bl.a. å ”erstatte dagens konsesjonsordning for havbruksnæringen med en søknadsprosess basert på objektive tildelingskriterier”. Innenfor dagens konsesjonsregime fastslår den politiske plattformen at regjeringen i alle fall ”vil åpne for å øke antallet konsesjoner og øke totalt tillatt biomasse i eksisterende konsesjoner”. Dette er vekstambisjoner som kommer i tillegg til fullføring av den tidligere regjeringens konsesjonsrunde med 45 ”grønne” konsesjoner som vil bli tildelig nær fremtid.

Sentrale politiske beslutningstakere fra de fleste partigruppene på Stortinget vil delta på konferansen. Professor Torgeir Reve (BI) – som har foretatt omfattende analyser av betingelsene for å utvikle sterke verdiskapingsklynger – vil holde et innlegg med den klare og megetsigende titte: ”Fremtiden ligger i havnæringene”. Advokat Halfdan Mellbye – partner i SANDS Advokatfirma DA – vil innlede om fiskelagsloven: ”Ny fiskesalgslov – en rettferdig fastsetting av minstepriser?”. Vårt advokatfirma har en omfattende samarbeidsavtale med Norske Sjømatbedrifters Landsforening, og foreningens 150 medlemmer kan også benytte seg av denne avtalen.

Sjømatdagene vil denne gang også være ramme for et omfattende studentprosjekt – en intens fem dagers Bootcamp for sjømatnæringen. Målet er å få unge studenter til å bli interessert i en karriere i bransjen. Etter en opplæringsfase blir studentene delt opp i team og får 48 timer til å komme opp med kreative og innovative løsninger på en reell problemstilling som eksisterer i dag i norsk sjømatnæring. Det vil bli kåret en vinnergruppe under Sjømatdagene, som er en ypperlig arena for da hele den norske sjømatnæringen er samlet her.  Studentene som deltar vil få et unikt innblikk i mulighetene som eksisterer innenfor norsk sjømatnæring. Vinnergruppen blant studentene vil få presentere sin løsning for forsamlingen. Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Innovasjon Norge står sammen om dette pilotprosjektet. Målsetningen med prosjektet er å synliggjøre sjømatnæringen som et spennende alternativ for videre karrierevalg.