FISKERI – OG KYSTMINISTEREN I ÅLESUND

·

fisk 4

Fiskeri – og kystminister Elisabeth Aspaker og statssekretær Amund Drønen Ringdal med stab er på et to dagers besøk i Ålesund. Besøket ble innledet med åpent møte den 16. januar hvor Ålesund Høyre inviterte fiskerinæringen til samtale og debatt med den nye ministeren. Temaet var “Utvikling av sjømatnæringen”. Fremmøtet var særdeles godt. Fiskeri- og kystminister Aspaker innledet møtet med en orientering om regjeringens arbeid hittil, samt endringen i departementet hvoretter fiskeridepartementet og næringsdepartementet nå er ett. Sveinung Flem fra Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Botholf Stolt-Nielsen fra Ocean Supreme holdt deretter innlegg og gav flere innspill om behovet for næringen fremover.