Co2 – AVGIFTEN MÅ BORT

·

Fiskeri

Besøket fra Nærings – og fiskeridepartementet fortsatte i Ålesund den 17. januar med besøk hos Strand rederi, Denomega og Legasea ved Ålesund Kunnskapspark.Deretter besøk hos Fiskebåt hvor også representanter fra Fhl og Fiskarlaget deltok. Fiskeri – og kystminister Elisabeth Aspaker ble informert om utfordringer knyttet til næringens rammebetingelser. Det ble foretatt en grundig gjennomgang av hvilket kostnadsbilde næringen må forholde seg til og hvordan dette påvirker konkurranseevnen. Et tydelig budskap som ble fremhevet fra flere hold var behovet for umiddelbar fjerning av Co2-avgiften på fyringsolje og drivstoff. Det ble vist til hvilken kostnad dette representerer for næringen, og det ble stilt spørsmål om fartøy i oljenasjonen Norge for fremtiden skal måtte bunkre utenfor landets grenser. Departementet tok innspillet med seg , og det antas at det vil komme en avklaring på dette i løpet av  kort tid.