2013


 • Bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg – forslag på høring

  Bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg – forslag på høring

  Fiskeri og Kystdepartementet har den 20. februar 2013 fremmet forslag om å åpne for bruk av leiefartøy ved kontrahering av nybygg i fiskeflåten. Forslaget er i hovedsak begrunnet i ønske om å gjøre det enklere for enbåtsrederier å finansiere kontrahering av nytt fiskefartøy, samt oppnå målsettingen om en moderne, miljøeffektiv og klimavennlig fiskeriflåte, med bedre […]

  Read more
 • Inntrykk fra første dag av North Atlantic Seafood Forum i Bergen
  , ,

  Inntrykk fra første dag av North Atlantic Seafood Forum i Bergen

  Første dag fra NASF gir et klart inntrykk av at sjømat blir viktigere enn før. Uavhengig av økonomisk nedtur i viktige markeder – fortsetter kravet til mer enkelt tilgjengelig fersk sjømat til konsument. Betalingsviljen for kvalitet er økende. Fiskeri- og havbruksnæringen har i større grad enn før lært å ta hensyn til forbrukernes ønsker og […]

  Read more
 • Regjeringens forslag til grønne oppdrettskonsesjoner

  Regjeringens forslag til grønne oppdrettskonsesjoner

  Regjeringen lanserte i fjor at det ville bli utlyst 45 nye oppdrettskonsesjoner. Forutsetningen var at de nye konsessjonshaverne måtte innfri miljøbetingelser som gikk lenger enn vanlig standard i næringen. Forslag til hva disse miljøbetingelsene skulle gå ut på, ble ikke offentliggjort før i dag. Regjeringen sendte i dag ut forslag til forskrift på høring. I forslaget fordeles de 45 konsesjonene i tre kategorier.

  Read more
 • Kan fiskere permitteres?
  ,

  Kan fiskere permitteres?

  Innledning Adgangen til permittering er ikke lovregulert, men i hovedavtalene i privat sektor som regulerer landbasert virksomhet, offshore og skipsfart, er det permitteringsregler. Det er gjennom rettspraksis slått fast at også virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale kan permittere ansatte, og at hovedavtalenes regelverk i så fall skal følges analogisk. Det er inngått en […]

  Read more
 • Forstår oppdrettsforvaltningen næringen godt nok?

  Forstår oppdrettsforvaltningen næringen godt nok?

  Forvaltningen av fiskeoppdrettsnæringen er fordelt på en rekke fagorganer med stor myndighet på hvert sitt ansvarsområde. Dette skaper klare utfordringer som ikke tas tilstrekkelig alvorlig i dag. Generelt bør forvaltningen samordnes bedre praktisk for å få til en effektiv og optimalt fungerende næringsforvaltning. Samtidig viser enkeltsaker at noen fagorganer dessverre mangler den grunnleggende praktiske næringsforståelse […]

  Read more
 • Ny innsynspraksis fra Fiskeridirektoratet
  ,

  Ny innsynspraksis fra Fiskeridirektoratet

  Ileggelse av overtredelsesgebyr etter akvakulturloven skal etter det nye systemet saksbehandles enten av Region Nordland eller Region Sør. Hensikten er å få en mer enhetlig praksis og større profesjonalitet i saksbehandlingen. Men sakene vil som før bli forberedt og utredet i regionen der saken har sitt utspring. Dette har reist nye spørsmål vedrørende innsyn i […]

  Read more
 • Sterkt kritisk blikk på havbruksforvaltningen
  , ,

  Sterkt kritisk blikk på havbruksforvaltningen

  Fiskeriforvaltningens rolle var et hovedtema på Sjømatdagene på Hell 22. og 23. januar, i regi av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Fiskerininister Lisbeth Berg-Hansen varslet at departementet nå vil utrede muligheten for en mer samordnet havbruksforvaltning, etter den sterke kritikken som er fremsatt av Riksrevisjonen. Advokat Lars S. Alsaker i SANDS Advokatfirma DA holdt et foredrag […]

  Read more
 • Go to Hell – Velkommen til Sjømatdagene!
  ,

  Go to Hell – Velkommen til Sjømatdagene!

  Tiden er nå inne til en av årets store begivenheter i sjømatnæringene. Norske Sjømatbedrifters Landsforeningen har med sine 150 medlemmer utarbeidet et spennende program for sine årlige Sjømatdager på Hell i Nord-Trøndelag tirsdag og onsdag (22. og 23. januar). Landets ledende fiskeripolitikere med fiskeriministeren stiller opp, og vil bli utfordret til å fortelle hva de […]

  Read more