2013


 • Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør
  , , ,

  Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør

  Volstad AS gikk til sak for å prøve grunnlovsvernet mot tilbakevirkende kraft overfor den politiske snuoperasjonen i 2005 som rederiet ble ett av flere offer for. Høyesterett slo fast, med knappest mulig margin, at den “posisjonen” som Volstad fikk ved utstedelse av tidsubegrensede strukturkvoter har grunnlovsvern, men innholdet i det skadelidende omgjøringsvedtaket var ikke sterkt […]

  Read more
 • Den nye regjeringens grønne utfordring

  Den nye regjeringens grønne utfordring

  I løpet av den siste uken har vi fått listen som viser hvor mange søknader som har kommet inn i søknadsrunden for de grønne konsesjonene til oppdrettsnæringen, og vi har fått en ny regjeringserklæring fra Høyre og Fremskrittspartiet. Ser vi disse to dokumentene i sammenheng fremtrer et spennende bilde. Regjeringsprogrammet inneholder en målsetning om at […]

  Read more
 • Liste over søkerne til grønne oppdrettskonsesjoner

  Liste over søkerne til grønne oppdrettskonsesjoner

  Fiskeridirektoratet har offentliggjort listene over søkerne til oppdrettskonsesjoner i gruppe A, B og C. Listene finner du her: http://steenstrup1.com/dokumenter/sokerliste.pdf                                                                         […]

  Read more
 • Stor interesse for grønne oppdrettskonsesjoner

  Stor interesse for grønne oppdrettskonsesjoner

  Den 1. oktober gikk fristen ut for å søke om tildeling av grønne oppdrettskonsesjoner. I alt 45 nye løyver skal deles ut  fordelt på tre grupper. Fiskeridirektoratet melder nå at det i alt kom inn 255 søknader. Tallet på søknader er fordelt slik: Gruppe A: 59 (20 konsesjoner i Troms og Finnmark) Gruppe B: 72 […]

  Read more
 • Overtredelsesgebyr i oppdrettsnæringen – regelverk uten styring

  Overtredelsesgebyr i oppdrettsnæringen – regelverk uten styring

  Fiskeridepartementet sendte i forrige uke ut høringsnotat og forslag til ny tekst til reaksjonsforskriften for fiskeoppdrettsnæringen. Dette er siste byggestein i det nye regelverket for administrative sanksjoner for oppdrettsnæringen som etter planen skal tre i funksjon fra 1. januar 2014. Regelverket er blant annet ment å gi veiledning til fiskeriforvaltningen ved utmåling av overtredelsesgebyr. Leser […]

  Read more
 • Fiskesalgslagene og forvaltningsloven

  Fiskesalgslagene og forvaltningsloven

  Når Stortinget rett før sommeren vedtok en ny Fiskesalslagslov, som viderefører hovedprinsippene i Råfiskloven, vedtok de samtidig en videreføring av en helt spesiell ordning med overføring  av offentlig myndighet til fiskesalgslagene. Fiskesalslagsloven inneholder en rekke bestemmelser der salgslagene får myndighet til å treffe forvaltningsvedtak.  Juridisk sett er det utfordrende at salgslagene, som er private organisasjoner […]

  Read more
 • Hva kan vi vente av en borgerlig regjering?
  ,

  Hva kan vi vente av en borgerlig regjering?

  Man bør være forsiktig med å spå utfallet av stortingsvalg. De borgerlige partiene har imidlertid hatt et så solid forsprang på meningsmålingene, at det er fristende å forsøke. Det er neppe dristig å si at sannsynligheten er stor for at vi får et regjeringsskifte og en ny fiskeriminister om noen uker. Hvilken betydning vil så […]

  Read more
 • Seminar om de grønne konsesjonene
  ,

  Seminar om de grønne konsesjonene

  Vårt advokatfirma avholder nå et eget seminar om regelverket for de nye grønne konsesjonene med særlig fokus på arbeidet med å skrive gode konsesjonssøknader. Invitasjonen til seminaret finner du her. Vi har også tidligere skrevet flere artikler som tar opp ulike sider ved denne konsesjonsrunden. http://fiskejuss.no/2013/08/gronne-konsesjoner-en-stor-utfordring-for-naering-og-forvaltning/ http://fiskejuss.no/2013/07/na-kommer-de-gronne-laksene-ikke-for-gronnskollinger/ http://fiskejuss.no/2013/03/regjeringens-forslag-til-gronne-oppdrettskonsesjoner/ http://fiskejuss.no/2012/11/nye-laksekonsesjoner-regjeringen-rir-pa-den-gronne-bolge/ Denne konsesjonsrunden har et regelverk som innebærer […]

  Read more
 • Grønne konsesjoner – en stor utfordring for næring og forvaltning
  ,

  Grønne konsesjoner – en stor utfordring for næring og forvaltning

  1. oktober 2013 kl. 15.00 er leveringsfristen for den som vil søke om å få tildelt en eller flere av de grønne konsesjonene som ble utlyst 1. juli. I denne artikkelen skal jeg ikke gå gjennom regelverket i detalj, men heller peke på noen hovedutfordringer som denne konsesjonsrunden reiser både for søkere og forvaltning. Prosessen […]

  Read more
 • Ny Råfisklov – alt ved det gamle?

  Ny Råfisklov – alt ved det gamle?

  Natten mellom 10. og 11. juni debatterte og vedtok Stortinget den nye fiskesalslagslova som skal erstatte råfiskloven.  Det kan synes som om den viktigste endringen er navneendringen – hovedprinsippene i den gamle loven er beholdt. Og i hovedsak har det skjedd uten politisk uenighet. Det er kanskje det mest oppsiktsvekkende ved denne lovbehandlingen at det […]

  Read more