Liste over søkerne til grønne oppdrettskonsesjoner

·

Fiskeridirektoratet har offentliggjort listene over søkerne til oppdrettskonsesjoner i gruppe A, B og C.

Listene finner du her: http://steenstrup1.com/dokumenter/sokerliste.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://steenstrup1.com/dokumenter/sokerliste.pdf