EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2013 I BRUSSEL

·

10-152Torsk m Tapenade31 2 

Verdens største fiskerimesse er nå avsluttet. Brussel var igjen et meget sentralt møtested for alle aktører i sjømatnæringen. Svært mange aktører var representrert fra Norge. Det var stor interesse for de norske produktene, og merkbar optimisme for ytterligere vekst i næringen fremover.

Det er ingen tvil om at aktørene ser nye muligheter for vekst. Sjømat fra Norge representerer kvalitet!

Det ble imidlertid satt fokus på behov for bedre tilrettelegging. Sjømatprodukter for detaljhandel blir stadig viktigere. Trenden er mindre pakkede enheter som kan benyttes på en enkel måte i husholdningen. Dette krever bedre kvalitet på emballasje og det stilles store krav til et design som sørger for kvalitet til siste ledd.  Kortreist mat er i tiden, og det stiller nye utfordringer hva angår logistikk og befraktning. Dersom Norge skal ha mulighet til å konkurrere blant stadig flere aktører, må rammene bedres fra politisk hold. Det må legges til rette for rask levering over landets grenser.

Nærmere 60 % av sjømaten som Norge eksporterer går til EU. Norge eksporterte totalt sjømat for 13,4 milliarder kroner i første kvartal i år. Lakseeksporten økte med 22 %. Det ble nedgang for sild og makrell på henholdsvis 39 og 48 %. Det er også en nedgang i første kvartal på eksport av klippfisk og saltfisk, men trenden fremover anses likevel positiv idet prisen antas å øke.

I Brussel viste Norges sjømatråd og fiskeri- og kystministeren frem noen norske produkt som det har vært fokus på fra flere hold i næringen: Hvordan fange de unges interesse for sjømatnæringen?

EU`s fiskerikommisjonær, Maria Damanaki, fikk herunder blant annet en innføring i kostholdsprogrammet hvor det arbeides for å fange den yngre generasjons interesse for sjømat.      

Det er ingen tvil om at møtestedet i Brussel er viktig for å fange opp signaler i markedet og være i forkant med ditt produkt!

Vi følger messen i vår blogg også i 2014.