, ,

North Atlantic Seafood Forum – dag 2

·

Både oppdretts- og fiskerinæringen strutter av optimisme

Dette var dagen da sjefene for de største sjømatselskapene på rekke og rad presenterte sine selskap og sine vyer for fremtiden. SalMar, Austevoll Seafood, Lerøy, Marine Harvest og Grieg Seafood bidro blant flere andre til å gi en statusrapport for næringen. Også selskaper innen oppdrett og handel med viktige fiskearter som tilapia og pangasius, som på verdensbasis er svært viktig, gav sine analyser for produksjonstonn, priser og fremtidige utfordringer.

Marine Harvest benyttet anledningen til å lansere seg selv som fremtidig fôrprodusent. Selskapet vil ha kontroll med sin egen verdikjede, og oppfordret dyktige mennesker i fôrbransjen til å komme om bord fra starten. Fôr er blant de aller største kostnadene for selskapene, og en opplever at forbrukerne stiller stadig mer kritiske spørsmål til hva man får i seg.

Arne Møgster i Austevoll Seafood gav en god oversikt over selskapets ulike aktiviteter både i Europa i og Sør-Amerika. Selskapets oppkjøp av Norway Pelagric, og de strategiske tanker bak oppkjøpet ble belyst.

Noen fellesnevnere for oppdrettere både for hvitfisk som tilapia og for laks er bekymring for høyere råvarepriser for viktige produkter som soya og fiskeolje. Dette fører til dyrere fôr og marginskvis.

Likevel sitter en tilbake med inntrykket av både en oppdrettsnæring og en fiskerinæring som strutter av selvtillit og optimisme.