Fisk og olje 2013 – ja takk begge deler!

·

NæringskonferansenFlere advokater fra SANDS Advokatfirma DA deltok på Næringskonferansen Søre Sunnmøre denne uken. Konferansen omfattet bedrifter fra hele regionen og de nær 150 deltagerne  fikk høre flere interessante innlegg fra profilerte næringstopper. Flere aktører satte fokus på kulturbygging i bedriften og dens avgjørende betydning for å lykkes i markedet, både globalt og regionalt.

Njål Sævik i Havila viste til historiske tall som grunnlag for vekst. Han var også opptatt av å sette søkelys på det faktum at fiske og olje kan fungere godt i de samme områder, og at vi har behov for begge deler. Det er tale om tilpasning. Han viste til tall fra egen kommune, Herøy, som viser at antall fiskebåter har vært noenlunde stabil mellom 1992 og til dagens situasjon, med en endring fra 30 båter tidligere, til 25 i dag.

Han viste videre til at den endring som har skjedd, er den ekspansive økning i antall fartøy på offshore-siden. Den har i samme periode økt fra 10 til 100 fartøy i kommunen. Sævik  fokuserte videre på at samarbeidet i den maritime klyngen har åpnet opp og gitt grunnlag for en sunn konkurranse som medfører at vår region yter det beste av det beste.

Vi fikk videre høre innlegg fra Vartdal Plastindustri AS, som er en viktig leverandør av fiskekasser til fiskerinæringen.

Fokus fra Vartdal på gode medarbeidere og behov for tilpasning av emballasjeprodukt til nye produkt, særlig  innenfor detaljhandel på fiskeriprodukt.

Bård Eker, fra Eker design, holdt et innlegg som innebar både fart og spenning. Med kunder fra Koenigsegg, Hydrolift, Stokke med flere. Verdien av spisset markedsføring og bruk av lokale leverandører var viktige ingredienser  i hans oppskrift for fortsatt verdiskaping. Meget interessant.

Vi har tro på at denne type konferanser skaper økt samarbeid, økt sunn konkurranse og nye gode ideer som vil bidra til fortsatt vekst!