, ,

Vår høringsuttalelse om akvakulturloven

·

Fristen for å komme med uttalelser til høringsnotat om endringer i akvakulturloven gikk ut 3. desember. Advokat Halfdan Mellbye har utarbeidet en høringsuttalelse på vegne av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Dere finner uttalelsen nedenfor.  Et hovedpoeng er at departementet etter vår oppfatning er alt for ukritisk i sin argumentasjon for høye overtredelsesgebyrer og at forslaget legger opp til alt for høye maksimale gebyrsatser.

Høringsnotat Akvakulturloven.