Regjeringen gir etter for ESA – men nye betingelser vil knyttes til de største eierne

·

Store eiere må bidra med mer til kystdistriktene

De norske reglene om eierskapsbegrensninger i oppdrettssektoren har vært gjenstand for mye diskusjon etter at ESA mente disse var i strid med felleskapsretten. Regjeringen gjør nå et tilbaketog, og utfordrer ikke ESA. Samtidig inneholder forslaget til nye regler en rekke vilkår for dem som vil ha eierskap over 15 og 25 prosent.

Dagens regler som ESA har utfordret,  tilsier at samme eier maksismalt kan eie 15% av den totale oppdrettsbiomassen i Norge, men inntil 25% etter særskilt tillatelse fra departementet.

Departementet har presentert en foreløpig skisse til en modell med trappetrinn – hvor selskaper med særlig høy bearbeidingsgrad kan erverve inntil 40 prosent eller mer av oppdrettskvantum i Norge. Videre kan også investerte midler til forskning og utvikling, samt antall trainee- og lærlingeplasser, kunne være del av billetten som sikrer høye eierandeler.

Regjeringens nye regler for eierbegrensninger kan åpne for en ny spennende utvikling i havbruksnæringen. Verdiskaping i Norge i form av bearbeiding, sysselsetting og forskning vil i fremtiden bli avgjørende for om et selskap skal ha mulighet til å eie mer enn 15 prosent av konsesjonsvolumet i norsk oppdrettsnæring. 

 Fiskeriminister Berg-Hansen uttaler at næringen trenger både små og stpre selskap.
– Men jo større del av fellesskapets ressurser et selskap får benytte seg av, jo mer bør de bidra med til bake til kystdistriktene. 

Forslag til nye regler vil bli sendt ut på høring i nær fremtid. Hvis den modellen som er skissert fra departementet blir lagt til grunn, vil det kunne gi nye muligheter for selskaper som har satset tungt på videreforedling i Norge.