Nye laksekonsesjoner – Regjeringen rir på den grønne bølge

·

Omsider fant fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen det politiske grepet som gjorde det mulig å få Regjeringen (også SV) med på vekst i norsk oppdrettsnæring. De 45 nye laksekonsesjonene som Regjeringen vi tildele i 2013 har alle det til felles at de benevnes som ”grønne laksekonsesjoner”. De blir ikke gratis for de aktørene som vil konkurrere om konsesjonene.

I en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2013 – fremmet i statsråd 9. november – stipuleres vederlag for konsesjonene til 450 millioner kroner. Det meste av pengene går i statskassen for å bedre budsjettbalansen, mens hele 180 millioner går denne gangen til fylkeskommunene fordelt forholdsmessig etter distriktsmessig fordeling av konsesjoner.

Fordeling av konsesjoner i oppdrettsnæringen har tradisjonelt vært basert på distriktspolitiske kriterier, med et ønske om en ”rettferdig” fordeling langs kysten. Et unntak var tildeling av en håndfull konsesjoner for økologisk lakseproduksjon for noen år siden. Denne gangen går Regjeringen nye veier. Alle konsesjonene skal ha en ”grønn” farge egnet til å gjøre SV i regjeringen fornøyd, og til å dempe kritikken fra oppdrettsnæringens motstandere. I proposisjonen defineres miljøutfordringene i oppdrettsnæringen som særlig knyttet til lakselus og rømming. Tildelingen av konsesjonene denne gangen vil derfor gå til ”aktører som vil bruke teknologier og driftsformer som er mer miljøvennlige enn i de som blir brukt i alminnelig kommersiell sammenheng i dag”. Det fremgår av proposisjonen at det vil bli stilt minimumskrav for de grønne konsesjonene når det gjelder luseutslipp og redusert risiko for rømming. Et faglig, kollegialt organ utnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet skal behandle alle søknadene i denne tildelingsrunden.

 Fordelingen av de 45 konsesjonene vil skje slik:

  •  35 vil bli tildelt oppdrettere som samtidig ”innløser” en eksisterende konsesjon og forplikter seg til at også den innløste konsesjonen disponeres etter tilsvarende ”grønne” kriterier som konsesjonen som blir tildelt.
  • 20 av disse 35 vil bli fordelt med 10 hver til Troms og Finnmark fylker, til et fast konsesjonsvederlag på 10 millioner kroner for hver konsesjon. 5 av konsesjonene som tildeles i Troms blir reservert ”mindre aktører” – resten  kan også tildeles større aktører.
  • De resterende 15 av de 35 konsesjonene som krever innløsning som nevnt vil bli tildelt gjennom en lukket budrunde over hele landet til de som omfatter de som fyller minimumskravene. Denne budrunden vil bli avholdt etter en forutgående prekvalifisering av søkerne.  
  • De siste 10 av de 45 konsesjonene vil bli tildelt basert på spesielt strenge miljøkriterier. Disse krever at søkerne kan presentere løsninger som er vesentlig bedre i miljøsammenheng enn de som i dag blir brukt i kommersiell sammenheng. Her blir vederlaget per konsesjon satt til 10 millioner kroner.

Stortingsproposisjonen finner du her.

Selv om det er sent i stortingssesjonen, vil nok Regjeringen sørge for at disse forslagene er banket gjennom før julens stillhet senker seg over Løvebakken. Havbruksnæringen har lenge ventet på at Regjeringen skulle gi grønt lys for den for lengst vedtatte generelle kapasitetsøkningen på 5 prosent. Denne ble gjennomført for Troms og Finnmark i 2011, men er blitt utsatt på ubestemt tid i resten av landet på grunn av de biologiske utfordringene i næringen.