Ny forskrift vedtatt: Endret PD-strategi for SAV2-viruset

·

Fiskeri og Kystdepartementet vedtok forrige uke ny forskrift som fastsetter en endret strategi for pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV2-viruset. SAV2- er et relativt nytt virus i Norge. I norsk oppdrett er det viruset SAV3 som har forårsaket størst problemer. Myndighetes strategi for SAV3 blir som før. Ny forskrift gjelder kun SAV2.

Hustadvika utgjorde tidligere en barriære for all PD-smitte. Forrige vinter var det imidlertid en rekke tilfeller der PD-smitte ble påvist med SAV2 viruset, både i Møre- og Romsdal og i Trøndelag.  Strategien om utslakt av all fisk med PD-smitte måtte derfor revurderes.

Det er dette Fiskerdepartementet nå har gjort i samarbeid med Mattilsynet. Forskriften definerer en “endemisk sone” som omfattes sjøarealet fra Hustadvika til fylkesgrensen mellom Sør og Nord-Trøndelag. Videre er det definert en “observasjonssone” som omfatter sjøarealet i Nord-Trøndelag til fylkesgrensen mot Nordland. I forskriften omtales begge disse som “sonen”.

Nord for Nord-Trøndelag skal SAV2 beksjempes ved å fjerne fisken så raskt som mulig. Syd for Hustadvika vil SAV2 bli håndtert som andre varianter av pankreas sykdom.

Ellers innfører forskiften følgende tiltak:

  • Månedlig helsekontroll og testing for SAV 2 i alle akvakulturanlegg i sonen.
  • Kravene til hva som blir regnet for mistanke om PD er skjerpet inn. Det er nå nok med en positiv PCR- prøve.
  • Krav til prøvetaking av yngel og smolt som kommer fra sonen og er satt ut i akvakulturanlegg utenfor sonen.
  • Forbud mot å:
  1. flytte sjøsatt fisk som ikke er ment for slakting
  2. transportere fisk til slakting ut av endemisk sone
  3. transportere smolt i åpen brønnbåt innenfor sonen
  • Alle brønnbåter og servicebåter som har vært brukt i endemisk sone, skal være forsvarlig rengjort og desinfisert, og ha gjennomgått en karantenetid på to dager eller slipsetting før de forlater sonen.

Ny SAV2-forskrift kan i sin helhet finnes via følgende lenk:

Forskrift om sone for å begrense spredning og utbrudd av pankreassjukdom forårsaket av SAV2 hos akvakulturdyr