Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

·

I april i år leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet sin rapport om sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen. Formålet med utredningen har vært å vurdere behovet for, og komme med nye forslag til nye regler om reaksjoner, administrative sanskjoner og straff i akvakulturloven.
 
Fiskeriepartementet arbeider nå med å følge opp arbeidsgruppens rapport, og ønsker i den forbindelse å invitere interesserte og berørte til å komme med kommentarer og innspill til rapporten.

Lenke til rapporten Administrative sanksjoner, reaksjoner og straff i akvakulturloven

Departementet ber om at eventuelle innspill og kommentarer sendes Fiskeri- og kystdepartementet innen 1. juni 2012 på e-post:  postmottak@fkd.dep.no

Endelige forslag til lovendringer vil bli gjenstand for en normal høringsprosess på et senere tidspunkt.

Har du kommentarer til rapporten? Si gjerne din mening på bloggen her.