Juridisk blogg om sjømatnæringene

 • Nye tekniske krav for akvakulturanlegg i sjø: NYTEK23 og NS 9415:2021

  Nye tekniske krav for akvakulturanlegg i sjø: NYTEK23 og NS 9415:2021

  ·

  Ny teknisk forskrift for akvakulturanlegg i sjø (NYTEK) var til høring i 2021 med foreslått ikrafttredelse 1. januar 2022. Prosessen ble forsinket, men den nye forskriften er nå fastsatt.

  Les mer
 • Tillatelser til miljøteknologiformål

  Tillatelser til miljøteknologiformål

  ·

  Høringsfristen for regelverket om ny ordning for tillatelser til miljøteknologi på sjølokaliteter i akvakulturnæringen gikk ut 14. januar d.å. Nærings- og Fiskeridepartementet arbeider nå med den endelige utformingen av dette regelverket. I denne artikkelen gir jeg en presentasjon av den foreslåtte ordningen og kommenterer noen av forslagene, blant annet på bakgrunn av det som har kommet frem i høringen.

  Les mer
 • Trafikklysene – er de egnet for å regulere akvakulturnæringen?

  Trafikklysene – er de egnet for å regulere akvakulturnæringen?

  ·

  I skrivende stund er lagmannsrettssaken om trafikklysene i 2020 nettopp avsluttet, og vi venter fortsatt på Nærings- og Fiskeridepartementets vedtak om trafikklysene i 2022. Det er et egnet tidspunkt for å oppsummere trafikklyssystemet slik det står i dag. Det er en av Norges mest kompliserte miljøreguleringer, og det er viktig at både næringsaktører, politikere og myndigheter forstår hvordan den faktisk fungerer.

  Les mer

Søk

Om bloggen

Fiskejuss.no er en blogg med fokus på rettslige spørsmål samt regelverk og politikk knyttet til oppdrett, fiskeri og fiskeindustri. Bloggen drives av Fiskerigruppen i SANDS. Vi håper at både næringen, fiskeriforvaltningen, jurister, media og allmennheten vil se bloggen som en arena til å fremme synspunkter og som en kilde til ny og oppdatert kunnskap.


Andre bransjeorganisasjoner

Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening – FHL
Norges Fiskarlag

Myndighetsorganer

Fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Norges Sjømatråd

Publikasjoner innen fiske og havbruk

Fiskeribladet Fiskaren
Intrafish
Kyst.no – Norsk Fiskeoppdrett
Kystmagasinet

Samarbeidspartnere

Norsk fiskerinæring
Norske Sjømatbedrifters Landsforening – NSL

Kategorier

Arkiv