All posts tagged råfiskloven

Viktige lovendringer for fiskeri- og oppdrettsnæringen

  Natten mellom 10 og 11 juni debatterte og vedtok Stortinget tre viktige saker for fiskeri- og oppdrettsnæringen. Først behandlet de sjømatmeldingen, og så vedtok de både den nye fiskesalslagslova […]