All posts tagged mtb

Fisk-eksport

Regjeringen har kommet oppdrettsnæringen i møte med tiltak for å avhjelpe situasjonen knyttet til bortfall av Russlandseksporten

Regjeringen har kommet oppdrettsnæringen i møte med tiltak for å avhjelpe situasjonen knyttet til bortfall av Russlandseksporten. Rett før helgen fastsatte regjeringen en midlertidig økning i maksimalt tillatt biomasse (MTB).