All posts tagged grønne laksekonsesjoner

Fisk-eksport

Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

Regjeringen har nå lyst ut de varslete 45 grønne laksekonsesjonene. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av denne muligheten bør bruke litt av sommerferien til å studere forskriften som nå […]