fiskesalslagslova


  • Viktige lovendringer for fiskeri- og oppdrettsnæringen
    ,

    Viktige lovendringer for fiskeri- og oppdrettsnæringen

      Natten mellom 10 og 11 juni debatterte og vedtok Stortinget tre viktige saker for fiskeri- og oppdrettsnæringen. Først behandlet de sjømatmeldingen, og så vedtok de både den nye fiskesalslagslova som erstatter råfiskloven og en rekke endringer i akvakulturloven. Den nye fiskesalgslagslova er i hovedsak en videreføring av råfiskloven fra 1951. Det mest oppsiktsvekkende ved […]

    Read more