All posts tagged fiskerimyndigheter

Havbruk i norsk fjord

Forstår oppdrettsforvaltningen næringen godt nok?

Forvaltningen av fiskeoppdrettsnæringen er fordelt på en rekke fagorganer med stor myndighet på hvert sitt ansvarsområde. Dette skaper klare utfordringer som ikke tas tilstrekkelig alvorlig i dag. Generelt bør forvaltningen […]