fiskerimyndigheter


  • Forstår oppdrettsforvaltningen næringen godt nok?

    Forstår oppdrettsforvaltningen næringen godt nok?

    Forvaltningen av fiskeoppdrettsnæringen er fordelt på en rekke fagorganer med stor myndighet på hvert sitt ansvarsområde. Dette skaper klare utfordringer som ikke tas tilstrekkelig alvorlig i dag. Generelt bør forvaltningen samordnes bedre praktisk for å få til en effektiv og optimalt fungerende næringsforvaltning. Samtidig viser enkeltsaker at noen fagorganer dessverre mangler den grunnleggende praktiske næringsforståelse […]

    Read more