All posts tagged Fisjoner og skatt

Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?

  Skattemyndighetene mener at kvoteverdier tas ut av selskapene når vedtak om strukturkvoter er fattet av fiskeridirektoratet. Det betyr full beskatning av selgerselskapet. Det er ikke akseptert at vanlige metoder […]