Fisjoner og skatt


  • Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?
    ,

    Ikke mulig med skattefri fisjon/fusjon for fiskeri?

      Skattemyndighetene mener at kvoteverdier tas ut av selskapene når vedtak om strukturkvoter er fattet av fiskeridirektoratet. Det betyr full beskatning av selgerselskapet. Det er ikke akseptert at vanlige metoder for skattefritak som fisjon og fusjon kan benyttes innen fiskeri. Siden strukturkvoteforskriften ble satt i kraft i 2006 har det versert en rekke saker der […]

    Read more