All posts tagged EØS-avtalen

Oppdrettslaks

Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?

Fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst i produktiviteten de siste tiårene. En stor del av denne veksten skyldes veksten i oppdrettsnæringen. En av flere mulige årsaker til denne veksten […]