All posts tagged eierbegrepet

Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen

Spørsmålet om hvem som rettslig sett skal anses som eier av et formuesobjekt har betydning i flere relasjoner, også for fiskefartøy og fiskerettigheter, som ikke sjelden er gjenstand for en […]