All posts tagged arbeidsrett

Skipsarbeidere

Overføring av fartøy mellom selskaper – håndtering av de ansatte på fartøyet

I denne artikkel har vi sett på de ansattes rettslige posisjon ved overføring av fartøy til nytt selskap og hvilke prosesser lovverket krever i en slik sammenheng.