All posts in EU/EØS og konkurranserett

Fiskebåt

Mulighet for utleie av fiskefartøy

Fiskeridirektoratet har stadig behov for leie av trålere og fartøy i ulike størrelser og av ulik karakter, til forskningsprosjekter og til overvåkning av fiskefelt, ressurskontroll, havbrukskontroll m.v.

shakinghands_shutterstock_139298198

EU-kommisjonen bøtelegger nederlandske og tyske rekeselskap for prissamarbeid

EU-kommisjonen besluttet i dag å ilegge to nederlandske og et tysk rekefiskeselskap bøter på hele 28 millioner Euro for ulovlig prissamarbeid. Mellom 2000 og 2009 samarbeidet selskapene Heiploeg og Klaas […]

VolstadIV

Uenighet i Høyesterett om verdibetraktninger vipper Volstad saken i Statens favør

Volstad AS gikk til sak for å prøve grunnlovsvernet mot tilbakevirkende kraft overfor den politiske snuoperasjonen i 2005 som rederiet ble ett av flere offer for. Høyesterett slo fast, med […]

Godt besøkt advokatstand på Sjømatdagene 2013. Fra venstre: Rådgiver Caroline L. Ellingsen, Fiskeri- og kystdepartementet, advokatfullmektig Martin Fevaag Larsen, Steenstrup Stordrange, adm dir Ola Braanaas, Firda Management AS og konsernsjef Yngve Myhre, SalMar AS.

Sterkt kritisk blikk på havbruksforvaltningen

Fiskeriforvaltningens rolle var et hovedtema på Sjømatdagene på Hell 22. og 23. januar, i regi av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Fiskerininister Lisbeth Berg-Hansen varslet at departementet nå vil utrede muligheten […]

Hvem skal få eie norsk oppdrettsnæring?

ESA-strid om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen – regjeringen tar til gjenmæle

Hvem skal få eie norsk oppdrettsnæring? EFTA’s overvåkningsorgan mener at norske regler om eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen strider mot retten til fri næringsetablering i EØS. Reglene tilsier at samme eier maksismalt […]

Oppdrettslaks

Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?

Fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst i produktiviteten de siste tiårene. En stor del av denne veksten skyldes veksten i oppdrettsnæringen. En av flere mulige årsaker til denne veksten […]