Ulf Sørdal

Ulf Sørdal Ulf H. Sørdal har lang erfaring med fiskeri og oppdrett. Han har arbeidet med skatte- og selskapsrettslige spørsmål og vært involvert i en rekke prinsippsaker for næringene over de siste 20 år. Han har deltatt i en rekke transaksjoner og konsolidering av både oppdrett, industri og fiskeri gjennom både juridisk arbeid og praktisk forretningsutvikling. Han har og har hatt en rekke styreverv.

Posts

Generasjonsskifter – spesielt for fiskebåtrederi

May 2, 2018

Det å overføre verdien fra en generasjon til en annen er først og fremt en prosess. Det tar tid å gå fra den sterke og optimistiske byggetid, gjennom mange gode og mindre gode år der eier kanskje må pantsette hus og hjem for å overleve i et tøft marked, til det å ha større og større behov for at noen andre blir med på planlegging og drift.

Grønt lys for vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett

December 11, 2015
Category: Oppdrett

Regjeringen følger opp anbefalingen fra arbeidsgruppen som i fjor anbefalte at det ble etablert regler for landbasert oppdrett som incentiv for en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av oppdrett av laks og ørret i Norge. De nye reglene skal innføres til våren og høringsfristen er satt til 22.1.16. Vi har fulgt utviklingen nøye og det er ikke tvil om at det nå er stor interesse for både landbasert oppdrett - og havbasert - som alternativ for vekst fremover. Næringen har gitt full gass med produksjon av post-smolt på land og får nå en viss oppmykning ved at vektgrensen på 250 gram foreslås opphevet, samtidig som det innføres egne regler for slik oppdrett.

Tidsbegrensning av strukturkvoter. Hvor lenge kan myndighetene vente med å bestemme seg?

February 17, 2015

Strukturkvoter ble i Volstad-saken vurdert nøye av Høyesterett når det gjaldt spørsmålet om det å endre fra uten tidsbegrensning til en begrensning på 25 år. Dette tema er nå avgjort av Høyesterett i den forstand at inngrepet ikke var så dramatisk at det fikk Grunnlovsvern i 2014. I kjølvannet av den saken - og som en opptakt til regjeringens varslede gjennomgang av reglene i høstens forslag til Stortinget - setter vi fingeren på et tema som må løses lenge før 2028. Hvordan skal fordelingen av strukturkvoter gjennomføres når disse skal "leveres tilbake til gruppen"?

All posts by Ulf Sørdal

Generasjonsskifter – spesielt for fiskebåtrederi

Det å overføre verdien fra en generasjon til en annen er først og fremt en prosess. Det tar tid å gå fra den sterke og optimistiske byggetid, gjennom mange gode og mindre gode år der eier kanskje må pantsette hus og hjem for å overleve i et tøft marked, til det å ha større og større behov for at noen andre blir med på planlegging og drift.

Grønt lys for vederlagsfrie tillatelser til landbasert oppdrett

Regjeringen følger opp anbefalingen fra arbeidsgruppen som i fjor anbefalte at det ble etablert regler for landbasert oppdrett som incentiv for en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av oppdrett av laks og ørret i Norge. De nye reglene skal innføres til våren og høringsfristen er satt til 22.1.16. Vi har fulgt utviklingen nøye og det er ikke tvil om at det nå er stor interesse for både landbasert oppdrett – og havbasert – som alternativ for vekst fremover. Næringen har gitt full gass med produksjon av post-smolt på land og får nå en viss oppmykning ved at vektgrensen på 250 gram foreslås opphevet, samtidig som det innføres egne regler for slik oppdrett.

Tidsbegrensning av strukturkvoter. Hvor lenge kan myndighetene vente med å bestemme seg?

Strukturkvoter ble i Volstad-saken vurdert nøye av Høyesterett når det gjaldt spørsmålet om det å endre fra uten tidsbegrensning til en begrensning på 25 år. Dette tema er nå avgjort av Høyesterett i den forstand at inngrepet ikke var så dramatisk at det fikk Grunnlovsvern i 2014. I kjølvannet av den saken – og som en opptakt til regjeringens varslede gjennomgang av reglene i høstens forslag til Stortinget – setter vi fingeren på et tema som må løses lenge før 2028. Hvordan skal fordelingen av strukturkvoter gjennomføres når disse skal “leveres tilbake til gruppen”?