Simon Christiansen

Simon Christiansen Simon Christiansen er advokat ved SANDS' kontor i Tromsø og er tilknyttet firmaets gruppe for fiskeri og havbruk. Han har utviklet en særlig kompetanse innen kontraktsutforming ved kjøp og salg av fiskefartøyer og rettigheter mv.

Posts

Kontrakten om fiskefartøyet er signert, men er det mulig å trekke seg fra handelen?

October 12, 2012
Category: Fiskeri

For å øke lønnsomheten i fiskerederier inngås det ofte avtaler om kjøp og salg av fiskefartøy for å kunne utnytte fiskekvotene best mulig. Det er ikke alltid at alt går […]

All posts by Simon Christiansen

Kontrakten om fiskefartøyet er signert, men er det mulig å trekke seg fra handelen?

For å øke lønnsomheten i fiskerederier inngås det ofte avtaler om kjøp og salg av fiskefartøy for å kunne utnytte fiskekvotene best mulig. Det er ikke alltid at alt går […]