Ole-Martin Lund Andreassen

Ole-Martin Lund Andreassen Ole-Martin Lund Andreassen er blant landets mest erfarne fiskeriadvokater. Han har særlig arbeidet med saker knyttet til kjøp/salg, strukturering av fartøy/rederivirksomhet, samt spørsmål knyttet til fiskerettigheter og fiskeriforvaltning.

Posts

Oppdrettsvedtaket i Tromsø: det må skilles mellom juss og politikk

November 28, 2018
Category: Oppdrett

Oppdrettsvedtaket i Tromsø har vært gjenstand for debatt i vel en uke, og de fleste uttalelser går på hvilken politikk man mener bør ligge til grunn for oppdrettsnæringen. Vår observasjon er at mange blander juss og politikk i denne saken. Det er ingen motsetning mellom det å gi sin tilslutning til vedtaket som næringspolitisk ambisjon, og et standpunkt om at kommunen mangler rettslige virkemidler til å oppfylle denne ambisjonen.

Tromsø kommune mangler virkemidler til å gjennomføre sitt nei til åpne oppdrettsanlegg

November 22, 2018
Category: Oppdrett

Tromsø kommunestyre besluttet i går å begrense oppdrettsaktiviteter i kommunen til «lukkede anlegg». Beslutningen berører en stor næring i regionen, og har allerede skapt reaksjoner.

Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

August 17, 2018
Category: Oppdrett

Vår partner|advokat Ole -Martin Lund Andreassen har sammen med advokat Bjørn-Ivar Bendiksen publisert et innlegg på iLaks, de de retter kritikk mot Mattilsynet sin praksis om å begrense etableringer av oppdrettsanlegg inntil de såkalte "produksjonsområdegrensene".

All posts by Ole-Martin Lund Andreassen

Oppdrettsvedtaket i Tromsø: det må skilles mellom juss og politikk

Oppdrettsvedtaket i Tromsø har vært gjenstand for debatt i vel en uke, og de fleste uttalelser går på hvilken politikk man mener bør ligge til grunn for oppdrettsnæringen. Vår observasjon er at mange blander juss og politikk i denne saken. Det er ingen motsetning mellom det å gi sin tilslutning til vedtaket som næringspolitisk ambisjon, og et standpunkt om at kommunen mangler rettslige virkemidler til å oppfylle denne ambisjonen.

Tromsø kommune mangler virkemidler til å gjennomføre sitt nei til åpne oppdrettsanlegg

Tromsø kommunestyre besluttet i går å begrense oppdrettsaktiviteter i kommunen til «lukkede anlegg». Beslutningen berører en stor næring i regionen, og har allerede skapt reaksjoner.

Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

Vår partner|advokat Ole -Martin Lund Andreassen har sammen med advokat Bjørn-Ivar Bendiksen publisert et innlegg på iLaks, de de retter kritikk mot Mattilsynet sin praksis om å begrense etableringer av oppdrettsanlegg inntil de såkalte “produksjonsområdegrensene”.