Ole-Martin Lund Andreassen

Ole-Martin Lund Andreassen Ole-Martin Lund Andreassen er blant landets mest erfarne fiskeriadvokater. Han har særlig arbeidet med saker knyttet til kjøp/salg, strukturering av fartøy/rederivirksomhet, samt spørsmål knyttet til fiskerettigheter og fiskeriforvaltning.

Posts

Oppdrett_shutterstock_269200889

Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

August 17, 2018
Category: Oppdrett

Vår partner|advokat Ole -Martin Lund Andreassen har sammen med advokat Bjørn-Ivar Bendiksen publisert et innlegg på iLaks, de de retter kritikk mot Mattilsynet sin praksis om å begrense etableringer av oppdrettsanlegg inntil de såkalte "produksjonsområdegrensene".

Fiskebåt_shutterstock_56184673[1]

Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

April 16, 2017
Category: Fiskeri

Regjeringen fremmer i en melding til Stortinget (Meld. St. 20, 2016-17) forslag om å avvikle det såkalte «pliktsystemet» for en torsketrålerne mot at rederiene betaler et engangsvederlag og avgir en andel av fiskekvotene. Forslaget sine premisser utfordrer en rekke rettslig begrensninger for så vel staten sin adgang til å gå inn på avtalebaserte løsninger som muligheten til å anvende tvang ovenfor rederiene.

Endringer i deltakerloven

Seminar om direkte salg av fisketillatelser

November 13, 2014

Advokat dr. juris Ole-Martin Lund Andreassen og advokat Bjørn-Ivar Bendiksen holdt i dag frokostseminar med utgangspunkt i høringsnotat av 23. september 2014 med forslag om endringer i deltakerloven m.m.

All posts by Ole-Martin Lund Andreassen

Oppdrett_shutterstock_269200889

Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

Vår partner|advokat Ole -Martin Lund Andreassen har sammen med advokat Bjørn-Ivar Bendiksen publisert et innlegg på iLaks, de de retter kritikk mot Mattilsynet sin praksis om å begrense etableringer av oppdrettsanlegg inntil de såkalte “produksjonsområdegrensene”.

Fiskebåt_shutterstock_56184673[1]

Har regjeringen et rettslig grunnlag for å tvinge frem en avvikling av «pliktsystemet» for torsketrålerne?

Regjeringen fremmer i en melding til Stortinget (Meld. St. 20, 2016-17) forslag om å avvikle det såkalte «pliktsystemet» for en torsketrålerne mot at rederiene betaler et engangsvederlag og avgir en andel av fiskekvotene. Forslaget sine premisser utfordrer en rekke rettslig begrensninger for så vel staten sin adgang til å gå inn på avtalebaserte løsninger som muligheten til å anvende tvang ovenfor rederiene.

Endringer i deltakerloven

Seminar om direkte salg av fisketillatelser

Advokat dr. juris Ole-Martin Lund Andreassen og advokat Bjørn-Ivar Bendiksen holdt i dag frokostseminar med utgangspunkt i høringsnotat av 23. september 2014 med forslag om endringer i deltakerloven m.m.