Harald Ellefsen

Harald Ellefsen Harald Ellefsens kompetanseområder er særlig knyttet til strategisk rådgivning, prosjekt- og forretningsutvikling, myndighetskontakt og offentlig forvaltning. Han har gjennom mange år som advokat drevet et omfattende arbeid for havbruksnæringen overfor offentlige myndigheter både på politisk og administrativt nivå, også med forvaltningsmessige problemstillinger og saker overfor fiskeriforvaltningen. Ellefsen sitter i styret i Kverva AS – et av Nordens ledende investeringsselskap innen marin sektor.

Posts

Utviklingskonsesjoner kan få store konsekvenser

November 20, 2015
Categories: Fiskeri, Oppdrett

Ny vår for norsk oppdrettsnæring. Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i dag nye forskriftsbestemmelser om utviklingskonsesjoner.

Sjømatdagene

Venter i spenning på ny konsesjonsordning

February 2, 2015
Categories: Fiskeri, Oppdrett

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker slapp ingen katt ut av sekken da hun holdt hovedinnlegg på Sjømatdagene til NSL 21. januar. Både oppdrettsnæringen og sjømatnæringen for øvrig må finne seg i å vente på omfattende høringsprosesser før Regjeringen trekker konsekvenser av til dels radikale reformer som nå er til vurdering i regjeringsapparatet.

Havmerd

SalMar til Hell med lovende havmerd

January 19, 2015
Category: Oppdrett | Tags: ,

SalMar sin mye omtalte havmerd har en sentral plass på Sjømatdagene 20. og 21. januar.

All posts by Harald Ellefsen

Utviklingskonsesjoner kan få store konsekvenser

Ny vår for norsk oppdrettsnæring.

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i dag nye forskriftsbestemmelser om utviklingskonsesjoner.

Sjømatdagene

Venter i spenning på ny konsesjonsordning

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker slapp ingen katt ut av sekken da hun holdt hovedinnlegg på Sjømatdagene til NSL 21. januar. Både oppdrettsnæringen og sjømatnæringen for øvrig må finne seg i å vente på omfattende høringsprosesser før Regjeringen trekker konsekvenser av til dels radikale reformer som nå er til vurdering i regjeringsapparatet.

Havmerd

SalMar til Hell med lovende havmerd

SalMar sin mye omtalte havmerd har en sentral plass på Sjømatdagene 20. og 21. januar.