Harald Ellefsen


 • Utviklingskonsesjoner kan få store konsekvenser
  ,

  Utviklingskonsesjoner kan få store konsekvenser

  Ny vår for norsk oppdrettsnæring. Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i dag nye forskriftsbestemmelser om utviklingskonsesjoner.

  Read more
 • Venter i spenning på ny konsesjonsordning
  ,

  Venter i spenning på ny konsesjonsordning

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker slapp ingen katt ut av sekken da hun holdt hovedinnlegg på Sjømatdagene til NSL 21. januar. Både oppdrettsnæringen og sjømatnæringen for øvrig må finne seg i å vente på omfattende høringsprosesser før Regjeringen trekker konsekvenser av til dels radikale reformer som nå er til vurdering i regjeringsapparatet.

  Read more
 • SalMar til Hell med lovende havmerd

  SalMar til Hell med lovende havmerd

  SalMar sin mye omtalte havmerd har en sentral plass på Sjømatdagene 20. og 21. januar.

  Read more
 • ,

  Blå revolusjon – grønn havmerd

  Internasjonal presse og sjømatnæringene over store deler av verden har allerede fanget opp nyheten om at et oppdrettsselskap ytterst på trøndelagskysten har lansert en gigantisk offshore inspirert havmerd som kan revolusjonere havbruksnæringen. Dessuten kan det bli en eksportartikkel for Norge. Wall Street Journal var på tråden samme dag som nyheten ble slått opp på første side i Dagens Næringsliv. Det dreier seg om et prosjekt til flere hundre millioner kroner.

  Read more
 • Go to Hell – med NSL
  ,

  Go to Hell – med NSL

  Norsk sjømatnæring som en global aktør er tema når fiskeriminister Elisabeth Aspaker har åpningsforedraget på Sjømatdagene på Hell 21. og 22. januar, i regi av vår samarbeidspartner NSL – Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

  Read more
 • Grønn blåmandag

  Grønn blåmandag

  Som ventet har Fiskeri- og kystdepartementet skåret gjennom og kommet frem til at det ikke er grunnlag for å avvise noen av de 28 søknadene om grønne konsesjoner som i første instans ble avvist av formelle grunner som feil signatur eller mangelfull kvittering for betalt søknadsgebyr. For Faggruppa – som behandler disse søknadene i første […]

  Read more
 • Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

  Nå kommer de grønne laksene – ikke for “grønnskollinger”

  Regjeringen har nå lyst ut de varslete 45 grønne laksekonsesjonene. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av denne muligheten bør bruke litt av sommerferien til å studere forskriften som nå er fastsatt, sammen med omfattende merknader fra Fiskeri- og kystdepartementet til denne nye, originale tildelingsrunden. Søknadsfristen er 1. oktober, men det kan allerede slås fast […]

  Read more
 • Sterkt kritisk blikk på havbruksforvaltningen
  , ,

  Sterkt kritisk blikk på havbruksforvaltningen

  Fiskeriforvaltningens rolle var et hovedtema på Sjømatdagene på Hell 22. og 23. januar, i regi av Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Fiskerininister Lisbeth Berg-Hansen varslet at departementet nå vil utrede muligheten for en mer samordnet havbruksforvaltning, etter den sterke kritikken som er fremsatt av Riksrevisjonen. Advokat Lars S. Alsaker i SANDS Advokatfirma DA holdt et foredrag […]

  Read more
 • Go to Hell – Velkommen til Sjømatdagene!
  ,

  Go to Hell – Velkommen til Sjømatdagene!

  Tiden er nå inne til en av årets store begivenheter i sjømatnæringene. Norske Sjømatbedrifters Landsforeningen har med sine 150 medlemmer utarbeidet et spennende program for sine årlige Sjømatdager på Hell i Nord-Trøndelag tirsdag og onsdag (22. og 23. januar). Landets ledende fiskeripolitikere med fiskeriministeren stiller opp, og vil bli utfordret til å fortelle hva de […]

  Read more
 • Nye laksekonsesjoner – Regjeringen rir på den grønne bølge

  Nye laksekonsesjoner – Regjeringen rir på den grønne bølge

  Omsider fant fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen det politiske grepet som gjorde det mulig å få Regjeringen (også SV) med på vekst i norsk oppdrettsnæring. De 45 nye laksekonsesjonene som Regjeringen vi tildele i 2013 har alle det til felles at de benevnes som ”grønne laksekonsesjoner”. De blir ikke gratis for de aktørene som vil konkurrere om […]

  Read more