Bjørn Ivar Bendiksen

Bjørn Ivar Bendiksen Bjørn-Ivar Bendiksen er advokat ved SANDS i Tromsø og nestleder for firmaets faggruppe for fiskeri/havbruk. Han bistår sjømatnæringen og øvrige maritime næringer bl.a. med kontakt opp mot fiskeri/havbruksmyndighetene, lokalitetsklarering, spørsmål knyttet til tillatelser/drift/sanksjoner, bransjespesifikke kontrakter, nybygg og overdragelse av virksomhet/rettigheter/fartøy og andre problemstillinger innenfor næringen.

Posts

Står politikerne fritt til å endre de fiskerirettslige rammebetingelser?

April 17, 2019
Category: Fiskeri

Hva er juss – hva er politikk. Et tema som opptar mange er hvilket handlingsrom politikerne har for å endre de fiskerirettslige rammebetingelser. Svaret i kortform er at de står relativt fritt, men at Grunnloven setter visse begrensninger.

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill på sjarkflåtens fremtid

March 23, 2018
Category: Fiskeri

På oppdrag fra departementet leverte Eidesenutvalget (kvoteutvalget) sin utredning høsten 2016, NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem. I forlengelsen av dette har departementet i dag – den 23. mars 2018 – sendt på høring et notat om endringer i rammeverket for sjarkflåten. Notatet er tilgjengelig her:

Ny høyesterettsdom om straff for overtredelse av akvakulturlovgivningen

March 11, 2015
Category: Oppdrett

Høyesterett har nylig behandlet en sak hvor det ble idømt fengselsstraff for feilrapportering av blant annet telling av lakselus. Det er første gang Høyesterett behandler en problemstilling med et slikt omfang av miljøkriminalitet i oppdrettsnæringen. I dommen gir Høyesterett visse prinsipielle uttalelser knyttet til straffeutmålingen, herunder fremhever Høyesterett at det må reageres strengt på slike overtredelser. Disse uttalelsene vil få betydning for sanksjonsnivået i senere saker.

All posts by

Står politikerne fritt til å endre de fiskerirettslige rammebetingelser?

Hva er juss – hva er politikk.

Et tema som opptar mange er hvilket handlingsrom politikerne har for å endre de fiskerirettslige rammebetingelser. Svaret i kortform er at de står relativt fritt, men at Grunnloven setter visse begrensninger.

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill på sjarkflåtens fremtid

På oppdrag fra departementet leverte Eidesenutvalget (kvoteutvalget) sin utredning høsten 2016, NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem. I forlengelsen av dette har departementet i dag – den 23. mars 2018 – sendt på høring et notat om endringer i rammeverket for sjarkflåten. Notatet er tilgjengelig her:

Ny høyesterettsdom om straff for overtredelse av akvakulturlovgivningen

Høyesterett har nylig behandlet en sak hvor det ble idømt fengselsstraff for feilrapportering av blant annet telling av lakselus. Det er første gang Høyesterett behandler en problemstilling med et slikt omfang av miljøkriminalitet i oppdrettsnæringen. I dommen gir Høyesterett visse prinsipielle uttalelser knyttet til straffeutmålingen, herunder fremhever Høyesterett at det må reageres strengt på slike overtredelser. Disse uttalelsene vil få betydning for sanksjonsnivået i senere saker.