Bjørn Ivar Bendiksen

Bjørn Ivar Bendiksen Bjørn-Ivar Bendiksen er advokat ved SANDS' kontor i Tromsø og er tilknyttet firmaets gruppe for fiskeri og havbruk. Bendiksen arbeider blant annet med kjøp og salg av fiskefartøyer og rettigheter, samt øvrige spørsmål innenfor oppdrett og fiskeri.

Posts

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill på sjarkflåtens fremtid

March 23, 2018
Category: Fiskeri

På oppdrag fra departementet leverte Eidesenutvalget (kvoteutvalget) sin utredning høsten 2016, NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem. I forlengelsen av dette har departementet i dag – den 23. mars 2018 – sendt på høring et notat om endringer i rammeverket for sjarkflåten. Notatet er tilgjengelig her:

Ny høyesterettsdom om straff for overtredelse av akvakulturlovgivningen

March 11, 2015
Category: Oppdrett

Høyesterett har nylig behandlet en sak hvor det ble idømt fengselsstraff for feilrapportering av blant annet telling av lakselus. Det er første gang Høyesterett behandler en problemstilling med et slikt omfang av miljøkriminalitet i oppdrettsnæringen. I dommen gir Høyesterett visse prinsipielle uttalelser knyttet til straffeutmålingen, herunder fremhever Høyesterett at det må reageres strengt på slike overtredelser. Disse uttalelsene vil få betydning for sanksjonsnivået i senere saker.

Overtredelsesgebyr etter akvakulturloven: Når har en ansatt eller kontraktspart handlet “på vegne av” foretaket?

September 26, 2014

All posts by

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill på sjarkflåtens fremtid

På oppdrag fra departementet leverte Eidesenutvalget (kvoteutvalget) sin utredning høsten 2016, NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem. I forlengelsen av dette har departementet i dag – den 23. mars 2018 – sendt på høring et notat om endringer i rammeverket for sjarkflåten. Notatet er tilgjengelig her:

Ny høyesterettsdom om straff for overtredelse av akvakulturlovgivningen

Høyesterett har nylig behandlet en sak hvor det ble idømt fengselsstraff for feilrapportering av blant annet telling av lakselus. Det er første gang Høyesterett behandler en problemstilling med et slikt omfang av miljøkriminalitet i oppdrettsnæringen. I dommen gir Høyesterett visse prinsipielle uttalelser knyttet til straffeutmålingen, herunder fremhever Høyesterett at det må reageres strengt på slike overtredelser. Disse uttalelsene vil få betydning for sanksjonsnivået i senere saker.

Overtredelsesgebyr etter akvakulturloven: Når har en ansatt eller kontraktspart handlet “på vegne av” foretaket?