Lars Selmar Alsaker


 • Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

  Ønsker innspill til rapport om sanksjonsbruk i akvakulturnæringen

  I april i år leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridepartementet sin rapport om sanksjonsbruk i oppdrettsnæringen. Formålet med utredningen har vært å vurdere behovet for, og komme med nye forslag til nye regler om reaksjoner, administrative sanskjoner og straff i akvakulturloven.   Fiskeriepartementet arbeider nå med å følge opp arbeidsgruppens rapport, og ønsker i den forbindelse […]

  Read more
 • Kommuneplaner og akvakulturområder

  Kommuneplaner og akvakulturområder

   Mange kommuner er i ferd med å revidere sine kommuneplaner.  I denne forbindelse fastsettes også hvilke sjøområder som skal avsettes til akvakultur. Her er det viktig at kommunene avsetter tilstrekkelig store områder, slik at hele anlegget omfattes av akvakultursonen. Både oppdrettere og kommunene må bidra til at det planlegges realistisk.  I forskriften om klarering av […]

  Read more
 • Lunken mottakelse av Gullestad-utvalgets rapport

  Lunken mottakelse av Gullestad-utvalgets rapport

   I fjor vår presenterte Gullestad-utvalget sin rapport med forslag til tiltak for en mer bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen. Om forslagene skulle bli vedtatt ville dette innebære en dramatisk restrukturering av næringen. Rapportens anbefalingen møtes imidlertid med liten entusiasme i høringsrunden. Rapporten foreslo å dele norskekysten inn i 23 selvstendige produksjonsområder, med smitteforebyggende ”branngater”. Hvert område […]

  Read more
 • Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

  Krav om fortøyningsanalyse for oppdrettsanlegg fra før 2004

  Fra 1. januar 2012 gjaldt ny forskrift om teknisk standard på flytende akvakulturanlegg, den såkalte NYTEK-forskriften I forskriften bestemmes at for anlegg med fortøyning som er lagt ut før 1. januar 2004, skal ny fortøyningsanalyse foreligge innen 1. januar 2013. Fortøyningsanalysen må gjennomføres i samsvar med NS-9415:2009 Som del av fortøyningsundersøkelsen må det også gjennomføres […]

  Read more