admin


 • Mulighet for utleie av fiskefartøy
  ,

  Mulighet for utleie av fiskefartøy

  Fiskeridirektoratet har stadig behov for leie av trålere og fartøy i ulike størrelser og av ulik karakter, til forskningsprosjekter og til overvåkning av fiskefelt, ressurskontroll, havbrukskontroll m.v.

  Read more
 • Avholdt seminar om ny skipsarbeidslov

  Avholdt seminar om ny skipsarbeidslov

  SANDS Advokatfirma DA kontor i Ålesund avholdt den 27. februar halvdagsseminar for en rekke rederi og andre aktører i bransjen vedrørende ny Skipsarbeidslov. Bakgrunnen for seminaret var flere forespørsler fra klienter som ønsket en gjennomgang av loven som trådte fullt i kraft ved årsskiftet.

  Read more
 • Fortsatt regulering av Borgundfjordfiske

  Fortsatt regulering av Borgundfjordfiske

  1. mars går ”startskuddet” for en av Ålesunds turistattraksjoner – Borgundfjordfisket. Som tidligere, er det også i år lagt begrensninger på fisket i Borgundfjorden og Aspøyvågen når det gjelder fiskeredskap.

  Read more
 • Forsøksfiske på makrellstørje i 2014

  Forsøksfiske på makrellstørje i 2014

  Fiskeridirektoratet har i en ny forskrift åpnet for forsøksfangst på makrellstørje i norske farvann i 2014. Nedenfor skal det redegjøres nærmere for kravene til påmelding til fisket.

  Read more
 • Fiskekvoter og Grunnlovsjuss i Høyesterett – alle gode ting er tre?
  ,

  Fiskekvoter og Grunnlovsjuss i Høyesterett – alle gode ting er tre?

  Saken mellom Fiskebåtreder Eivind Volstad og Staten ved Fiskeri- og kystdepartementet skal behandles i Høyesterett denne uken. Vi har tidligere omtalt saken her. Etter at staten har tapt både i ting- og lagmannsretten, skal Høyesterett nå avgjøre hvorvidt de endringer som ble foretatt i de såkalte strukturkvotene i havfiskeflåten er i strid med Grunnlovens § […]

  Read more
 • Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!
  , ,

  Økt fleksibilitet og sparte kostnader – bruk medarbeiderne riktig!

  Dagens arbeidsmiljø har den senere tid vært utsatt for kritikk grunnet manglende fleksibilitet. Både arbeidstakere og arbeidsgivere har vært misfornøyd med unødig stivbeinhet. Det mest utfordrende vil ofte være reglene om arbeidstid og bruk av overtid. Istedenfor å klage bør flere arbeidsgivere benytte seg av den fleksibilitet loven gir adgang til. Mulighetene finnes.  Arbeidsmiljøloven kapitel […]

  Read more
 • EØS og eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen

  EØS og eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen

  EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har nylig konkludert med at eierskapsbegrensningene som gjelder for oppdrettsnæringen er i strid med EØS-avtalen. Frontene er steile og mye tyder på at Norge kommer til å utfordre den oppfatning ESA legger til grunn i sitt åpningsbrev i saken.

  Read more
 • Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen
  ,

  Avvikende eierbegrep skaper utfordringer for transaksjoner i fiskerinæringen

  Spørsmålet om hvem som rettslig sett skal anses som eier av et formuesobjekt har betydning i flere relasjoner, også for fiskefartøy og fiskerettigheter, som ikke sjelden er gjenstand for en rekke transaksjoner mellom selskaper for på best mulig måte å strukturere de ressursene som fartøy og fiskerettigheter representerer. Det er ikke uvanlig at fartøy og […]

  Read more
 • Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?
  ,

  Er det norske oppdrettsregelverket i strid med EØS-avtalen?

  Fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd stor vekst i produktiviteten de siste tiårene. En stor del av denne veksten skyldes veksten i oppdrettsnæringen. En av flere mulige årsaker til denne veksten kan være Norges økte adgang til det europeiske markedet gjennom tilslutningen til EØS-avtalen i 1994. Det kan derfor synes noe paradoksalt at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) […]

  Read more