admin

Posts

Fiskebåt

Mulighet for utleie av fiskefartøy

March 31, 2014

Fiskeridirektoratet har stadig behov for leie av trålere og fartøy i ulike størrelser og av ulik karakter, til forskningsprosjekter og til overvåkning av fiskefelt, ressurskontroll, havbrukskontroll m.v.

Avholdt seminar om ny skipsarbeidslov

February 28, 2014

SANDS Advokatfirma DA kontor i Ålesund avholdt den 27. februar halvdagsseminar for en rekke rederi og andre aktører i bransjen vedrørende ny Skipsarbeidslov. Bakgrunnen for seminaret var flere forespørsler fra klienter som ønsket en gjennomgang av loven som trådte fullt i kraft ved årsskiftet.

Fortsatt regulering av Borgundfjordfiske

February 26, 2014
Category: Fiskeri

1. mars går ”startskuddet” for en av Ålesunds turistattraksjoner – Borgundfjordfisket. Som tidligere, er det også i år lagt begrensninger på fisket i Borgundfjorden og Aspøyvågen når det gjelder fiskeredskap.

All posts by

Fiskebåt

Mulighet for utleie av fiskefartøy

Fiskeridirektoratet har stadig behov for leie av trålere og fartøy i ulike størrelser og av ulik karakter, til forskningsprosjekter og til overvåkning av fiskefelt, ressurskontroll, havbrukskontroll m.v.

Avholdt seminar om ny skipsarbeidslov

SANDS Advokatfirma DA kontor i Ålesund avholdt den 27. februar halvdagsseminar for en rekke rederi og andre aktører i bransjen vedrørende ny Skipsarbeidslov. Bakgrunnen for seminaret var flere forespørsler fra klienter som ønsket en gjennomgang av loven som trådte fullt i kraft ved årsskiftet.

Fortsatt regulering av Borgundfjordfiske

1. mars går ”startskuddet” for en av Ålesunds turistattraksjoner – Borgundfjordfisket. Som tidligere, er det også i år lagt begrensninger på fisket i Borgundfjorden og Aspøyvågen når det gjelder fiskeredskap.