,

Presentasjon som ble gitt til “Torskenettverket”

·

Her er presentasjonen som ble gitt.