2022


 • Nye tekniske krav for akvakulturanlegg i sjø: NYTEK23 og NS 9415:2021

  Nye tekniske krav for akvakulturanlegg i sjø: NYTEK23 og NS 9415:2021

  Ny teknisk forskrift for akvakulturanlegg i sjø (NYTEK) var til høring i 2021 med foreslått ikrafttredelse 1. januar 2022. Prosessen ble forsinket, men den nye forskriften er nå fastsatt.

  Read more
 • Tillatelser til miljøteknologiformål

  Tillatelser til miljøteknologiformål

  Høringsfristen for regelverket om ny ordning for tillatelser til miljøteknologi på sjølokaliteter i akvakulturnæringen gikk ut 14. januar d.å. Nærings- og Fiskeridepartementet arbeider nå med den endelige utformingen av dette regelverket. I denne artikkelen gir jeg en presentasjon av den foreslåtte ordningen og kommenterer noen av forslagene, blant annet på bakgrunn av det som har kommet frem i høringen.

  Read more
 • Trafikklysene – er de egnet for å regulere akvakulturnæringen?
  ,

  Trafikklysene – er de egnet for å regulere akvakulturnæringen?

  I skrivende stund er lagmannsrettssaken om trafikklysene i 2020 nettopp avsluttet, og vi venter fortsatt på Nærings- og Fiskeridepartementets vedtak om trafikklysene i 2022. Det er et egnet tidspunkt for å oppsummere trafikklyssystemet slik det står i dag. Det er en av Norges mest kompliserte miljøreguleringer, og det er viktig at både næringsaktører, politikere og myndigheter forstår hvordan den faktisk fungerer.

  Read more
 • Presentasjon som ble gitt til “Torskenettverket”
  ,

  Presentasjon som ble gitt til “Torskenettverket”

  Våre advokater Lars S Alsaker, Kenneth Steffensen og Halfdan Mellbye holdt nylig et foredrag for Torskenettverket om muligheten for å få tilgang til nye oppdrettslokaliteter ved å benytte reglene i plan- og bygningsloven.

  Read more
 • Forholdsmessighet i forvaltningen
  ,

  Forholdsmessighet i forvaltningen

  Denne artikkelen er ment som “hjelp til selvhjelp” til de mange ledere og ansatte i norske sjømatbedrifter som håndterer forvaltningssaker. Man kan jo (dessverre) ikke gå til advokat med alt, og det er derfor nyttig å ha noe kunnskap om sentrale forvaltningsrettslige prinsipper som er relevante i alle saker. Et slikt sentralt prinsipp er kravet om forholdsmessighet.

  Read more