October 2021


  • Lokalitets-søknader: Fylkeskommunene må følge loven når lokaliteter skal godkjennes

    Lokalitets-søknader: Fylkeskommunene må følge loven når lokaliteter skal godkjennes

    Alle som arbeider i og med oppdrettsnæringen vet at prosessen for å få godkjent nye lokaliteter er svært tidkrevende og komplisert. Dette var også kjent da Stortinget vedtok akvakulturloven i 2005. Lovgiver ga derfor en regel som kan forenkle saksbehandlingen og spare tid. Denne regelen er det flere fylkeskommuner som bryter, men den konsekvens at saksbehandlingsprosessen blir mer tidkrevende enn det loven legger opp til.

    Read more