Er Mattilsynets praksis for lokalitetssøknader nært produksjonsområdegrensene lovlig?

17 Aug 2018

Vår partner|advokat Ole -Martin Lund Andreassen har sammen med advokat Bjørn-Ivar Bendiksen publisert et innlegg på iLaks, de de retter kritikk mot Mattilsynet sin praksis om å begrense etableringer av oppdrettsanlegg inntil de såkalte "produksjonsområdegrensene".

Bakgrunnen for artikkelen er en sak der SANDS har bistått en klient, som med en slik begrunnelse fikk avslag på etablering. Avslaget ble etter klage fra SANDS omgjort i klageomgangen. Tilgang til arealer er avgjørende for videre vekst i næringen og den praksis som kritiseres innebærer at store sjøarealer som ellers er egnet til oppdrett, kan bli gjort utilgjengelige for slik næringsvirksomhet. De faglige spørsmål som drøftes har derfor stor kommersiell interesse for oppdretterne.

Les artikkelen i iLaks her

 

Om forfatteren

Ole-Martin Lund Andreassen
Ole-Martin Lund Andreassen Ole-Martin Lund Andreassen er blant landets mest erfarne fiskeriadvokater. Han har særlig arbeidet med saker knyttet til kjøp/salg, strukturering av fartøy/rederivirksomhet, samt spørsmål knyttet til fiskerettigheter og fiskeriforvaltning.