June 2017


 • Endringer i «trafikklys»-forskriften: Åpning for å søke drift i andre produksjonsområder

  Endringer i «trafikklys»-forskriften: Åpning for å søke drift i andre produksjonsområder

  Departementets arbeid med å innføre trafikklyssystemet i havbruksnæringen går videre. Nylig ble endringer i produksjonsområdeforskrift og akvakultudriftsforskrift foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet. Her gis det mulighet til å søke om flytting av en eller flere tillatelser til et tilgrensende produksjonsområde. Dette sikrer større fleksibilitet enn opprinnelig forskrift fastsatte. Det er også åpnet mulighet for å opprettholde det geografiske omfanget av tidligere innvilget interregionalt biomassetak i inntil fire produksjonsområder. I praksis gjelder dette kun SalMar og Marine Harvest. Høringsfrist er 30. juni 2017.

  Read more
 • Produksjonsområdene i akvakultur – et demokratisk problem
  ,

  Produksjonsområdene i akvakultur – et demokratisk problem

  Den 23. mai 2017 kom det dokumentet Nærings- og fiskeridepartementet har kalt «løypemelding om lusepåvirkning». Det er første gang de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks og ørret har fått tildelt «trafikklys». Det er imidlertid langt fra det endelige vedtaket om status i det enkelte produksjonsområdet, og det er enda lenger fra det endelige vedtaket for den enkelte oppdretter. Her får du oversikten over veien videre.

  Read more