Rettssikkerhet i fiskerinæringen

09 May 2017

I en interpellasjon på Stortinget 9. mai er rettssikkerhet for fiskerne en problemstilling. Bakgrunnen for spørsmålene er en rekke saker som blant annet Fiskaren har skrevet om der urettferdig og urimelig behandling av fiskere i enkeltsaker i fiskeriforvaltningen har vært temaet.

I debatten rundt denne problemstillingen er det hevdet at dette ikke har med rettssikkerhet å gjøre. Vi har frie domstoler som er tilgjengelig for alle og her ligger rettssikkerheten i vårt samfunn.

Jeg er helt uenig i at rettssikkerhetsbegrepet er så snevert. Rettssikkerhet i vårt samfunn dreier seg om de praktiske systemer vi har for å sikre at beslutninger som er avgjørende for folks rettsstilling blir korrekte. Derfor er både kvaliteten i avgjørelsene i enkeltsaker og tilgjengeligheten i en effektiv klagebehandling en del av rettssikkerheten.

Det er således et rettssikkerhetsproblem om fiskere blir møtt med urimelig strenge økonomiske reaksjoner ved formelle og bagatellmessige regelbrudd. Det er også et rettssikkerhetsproblem om klagebehandlingen av slike saker varer i årevis, særlig dersom reaksjonen allerede har trått i kraft. Slik vil situasjonen for eksempel være dersom det er inndragelse av fiskers vederlag fra et fiskesalgslags side som er sakens utgangspunkt.

Det er selvsagt også en svakhet i rettssikkerheten i vårt samfunn hvis en fisker må vente i flere år før et feilaktig vedtak blir omgjort av våre frie domstoler. Det er også en svakhet ved rettssikkerheten dersom en fisker som er urettferdig og urimelig behandlet gir opp kampen før han får prøvd saken i domstolene.

Etter min oppfatning dreier derfor denne problemstillingen seg i høyeste grad om rettssikkerhet. Det er også positivt at urimelige enkeltsaker kommer frem og får oppmerksomhet. Det skjerper fiskeriforvaltningen, og det medfører forhåpentligvis også at vi får et øket fokus på at uriktige avgjørelser må omgjøres raskt som mulig.

Om forfatteren

Halfdan Mellbye
Halfdan Mellbye Halfdan Mellbye har i 25 år arbeidet med ulike juridiske problemstillinger innenfor fiskeri- og havbruksnæringen. Han har blant annet arbeidet svært mye med næringsreguleringsspørmål og han har i tillegg særlig gode kunnskaper om de biologiske og miljømessige utfordringene for næringsutøverne. Han har i en årrekke vært faglig ansvarlig for faget Havbruksjus ved Universitetet i Bergen. Han har nylig utgitt boken "Rettslig regulering av norsk akvakultur" som er utgitt på Universitetsforlaget 2018. Halfdan har møterett for Høyesterett.

Comments are closed.