,

Rettssikkerhet i fiskerinæringen

·

I debatten rundt denne problemstillingen er det hevdet at dette ikke har med rettssikkerhet å gjøre. Vi har frie domstoler som er tilgjengelig for alle og her ligger rettssikkerheten i vårt samfunn.

Jeg er helt uenig i at rettssikkerhetsbegrepet er så snevert. Rettssikkerhet i vårt samfunn dreier seg om de praktiske systemer vi har for å sikre at beslutninger som er avgjørende for folks rettsstilling blir korrekte. Derfor er både kvaliteten i avgjørelsene i enkeltsaker og tilgjengeligheten i en effektiv klagebehandling en del av rettssikkerheten.

Det er således et rettssikkerhetsproblem om fiskere blir møtt med urimelig strenge økonomiske reaksjoner ved formelle og bagatellmessige regelbrudd. Det er også et rettssikkerhetsproblem om klagebehandlingen av slike saker varer i årevis, særlig dersom reaksjonen allerede har trått i kraft. Slik vil situasjonen for eksempel være dersom det er inndragelse av fiskers vederlag fra et fiskesalgslags side som er sakens utgangspunkt.

Det er selvsagt også en svakhet i rettssikkerheten i vårt samfunn hvis en fisker må vente i flere år før et feilaktig vedtak blir omgjort av våre frie domstoler. Det er også en svakhet ved rettssikkerheten dersom en fisker som er urettferdig og urimelig behandlet gir opp kampen før han får prøvd saken i domstolene.

Etter min oppfatning dreier derfor denne problemstillingen seg i høyeste grad om rettssikkerhet. Det er også positivt at urimelige enkeltsaker kommer frem og får oppmerksomhet. Det skjerper fiskeriforvaltningen, og det medfører forhåpentligvis også at vi får et øket fokus på at uriktige avgjørelser må omgjøres raskt som mulig.