Archive for May, 2017

Havfiske

Oppdrettslokaliteter – offentlig styring eller tilfeldighetens spill ?

Kampen om oppdrettslokalitetene hardner til i akvakulturnæringen, og det er all grunn til å tro at gode oppdrettslokaliteter vil bli enda mer ettertraktet i fremtiden. Trafikklyssystemet vil dele inn landet i regioner og rangere disse ut fra miljøhensyn. En av effektene vil selvsagt bli øket press fra oppdretterne for å finne, og få anledning til å benytte, de gode oppdrettslokalitetene i områdene som scorer best etter regelverkets miljøkriterier.

Rettssikkerhet i fiskerinæringen

I en interpellasjon på Stortinget 9. mai er rettssikkerhet for fiskerne en problemstilling. Bakgrunnen for spørsmålene er en rekke saker som blant annet Fiskaren har skrevet om der urettferdig og urimelig behandling av fiskere i enkeltsaker i fiskeriforvaltningen har vært temaet.

Utviklingstillatelser i praksis

Utviklingstillatelsene fremstilles som et viktig hjelpemiddel for teknologisk utvikling i akvakulturnæringen. Halvannet år etter at ordningen ble introdusert er det et spørsmål ved om ordningen fungerer slik eller om det heller er skapt et byråkratisk tungrodd system som vil medføre at kun noen svært få store prosjekter vil bli realisert. I denne artikkelen vil jeg gi en gjennomgang av regelverk og tildelingspraksis.