Archive for March, 2017

Det er nå trafikklyssystemet settes på prøve

For tiden pågår arbeidet som skal danne grunnlaget for å kategorisere de 13 produksjonsområdene for laks- og ørretproduksjon som rødt, gult og grønt. Dette er et av de mer ambisiøse miljøreguleringsprosjekter norske myndigheter har begitt seg ut på, og det som skjer i denne fasen av reguleringen er svært vesentlig for hvordan reguleringen faktisk vil fungere. Det er et krevende prosjekt der de samfunnsmessige konsekvensene av å trå feil kan være svært uheldige.